DYREKTOR CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO DOMÓW DLA DZIECI W PASYMIU 
POSZUKUJE STAŻYSTÓW DO PRACY.

Każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie ma szansę skorzystać z możliwości odbycia stażu, zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia a przede wszystkim- pracy.


Osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzenia Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu- budynek Domu nr 1 przy ul. Dworcowej 29.

Na staż mogą zostać skierowane w pierwszej kolejności następujące osoby bezrobotne:

- do 30 roku życia lub

- długotrwale bezrobotne;

- powyżej 50 roku życia;

- wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18-tego roku życia;

- osoby niepełnosprawne.

 

 

Emotikon smile

 

 

 

A A A