• Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie

Domy dla Dzieci w Pasymiu są placówkami socjalizacyjnymi i zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono żadnej opieki zastępczej. Obecnie mieszka w nich:

Dom dla Dzieci Nr 1, 28 wychowanków – w dwóch grupach wychowawczych;

Dom dla Dzieci Nr 2, 12 wychowanków;

Dom dla Dzieci Nr 3, 14 wychowanków;

Placówki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 lat do czasu usamodzielnienia z zastrzeżeniem iż w placówce może pozostać osoba, która osiągnęła pełnoletność ucząca się lub ucząca się i posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, spełniająca warunki określone w przepisach dotyczących systemu pieczy zastępczej.

Grupy są koedukacyjne, a wychowankowie w różnym wieku. Różne są ich również zainteresowania, zamiłowania, potrzeby i wymagania. Staramy się aby rodzeństwa znajdowały się w tym samym domu, zajmowały wspólne pokoje lub po prostu były jak najbliżej siebie.  W grupach mamy do dyspozycji pokoje dzienne, pokoje wychowanków, aneksy kuchenne w których samodzielnie przygotowujemy śniadania, kolacje. W każdej grupie pracuje co najmniej czterech wychowawców. Na terenie przyległym do Domów Nr 1 i 2 znajduje się plac zabaw dla młodszych dzieci oraz dwa boiska. Jedno duże do piłki nożnej i mniejsze siatkówki. Mamy również duży ogród.
Placówka jest jednostką organizacyjną starostwa Powiatowego w Szczytnie,   a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

A A A