Pasym położony jest w północno - wschodniej części Polski, na Mazurach, w woj. warmińsko-mazurskim, nad jeziorem Kalwa (30 km. od Olsztyna). Jest najstarszym miastem  w regionie Mazur. Bogactwo środowiska przyrodniczego stanowią liczne jeziora (Kalwa, Leleskie i Gromskie) bogate w różne gatunki ryb. Na terenie gminy Pasym znajdują się rezerwaty przyrody Kolno i Sołtysek. Atrakcyjność regionu podnoszą stare potężne lasy sosnowe, których ozdobą jest dzika zwierzyna. Przez gminę prowadzi ciąg różnorodnych gatunków ptasich wędrówek. Wszystko to zachęca do leśnych wędrówek i wypraw rowerowych oraz stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich  i zimowych.

Do najciekawszych zabytków Pasymia zaliczyć można kościół  ewangelicki budowany w latach 1350-1391 (dzisiaj najstarszy na Mazurach), gdzie latem odbywają się słynne  już nie tylko w Polsce, ale i na świecie koncerty organowe; fragmenty średniowiecznego muru obronnego; neogotycki ratusz wybudowany w 1855r; wieża ciśnień z łaźnią miejską z 1911 r.; budynek sądu z 1908 r. (obecnie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu);

kościół katolicki z 1897 r.; piękna XIX w. zabudowa miejska Pasymia należy do najlepiej zachowanych na Mazurach. Ciekawostkę stanowi Okrągła Góra, gdzie odkryto ślady grodziska wczesnośredniowiecznego. Spokój i piękna okolica oczarowały niejednego przybysza, który pokochał tę okolicę, zaprzyjaźnił się z mieszkańcami i zatrzymał się na dłużej.

Państwowy Dom Dziecka w Pasymiu założono 16 sierpnia 1947 r. i przeznaczony był dla sierot wojennych w wieku od 3 do 17 lat. Liczba dzieci wynosiła początkowo wynosiła 50 ale już w 1953r. wychowanków było 79. Początkowo zajmował dwa budynki przy ul. Dworcowej. W 1949 r. na potrzeby Domu Dziecka przydzielono jeden duży budynek po byłym sądzie pruskim, który 31 grudnia 1951 r. został oddany do użytku i służy on do dziś.  Jest to piękny budynek wybudowany  w 1908 r. Powierzchnia działki wynosi 979 m2. W kompleksie znajduje się drugi budynek (obecnie Dom dla Dzieci Nr 2), pomieszczenia gospodarcze, dwa boiska oraz ogród.   

W ostatnich latach kilka razy zmieniała się liczba miejsc przeznaczonych dla wychowanków oraz liczba kadry pracującej z dziećmi, i tak:  

  • 1 września 2003 r. Dom Dziecka przekształcono w Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – 48 wychowanków – 26 pracowników;
  • 26 czerwca 2007 r. Dom dla Dzieci w Pasymiu – 42 wychowanków - 25 pracowników;
  • 29 kwietnia 2010 r. Dom dla Dzieci w Pasymiu – 54 dzieci (zakupiono dodatkowy budynek przeznaczony dla nowej grupy przy ul.Dworcowej 37) – 28 pracowników;
  • 1 stycznia 2013 r. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu i podział na trzy Domy dla Dzieci – 54 dzieci - 30 pracowników.
A A A